054 41 22 74
info@basisschool-centrum.be

kleuterafdeling centrum.

De kleuterklassen zijn aangepast aan het vernieuwde onderwijs dat we bieden. De kleuters kunnen zich uitleven op een ruime speelplaats en in het speel- en ontdekbos.

Onderwijs op maat van de kleuters.
Elke kleuterklas start de dag met een gezamenlijk onthaal. Het dagverloop wordt aangegeven met een tijdlijn, dit is een voorloper van de dagplanning en de weekplanning in het lager. In de klas wordt per thema ingezet op alle ontwikkelingsdomeinen van de kleuter. Via themabrieven blijven ouders op de hoogte van wat er in de klas, op de school gebeurt. 

translate