054 41 22 74
info@basisschool-centrum.be

kleuterafdeling pieternel.

Ons schoolgebouw kreeg een grondige renovatie. De ruimtes zijn aangepast aan het vernieuwde onderwijs dat we aanbieden. We beschikken over een ruime speelplaats en grote tuin.

Onderwijs op maat van de kleuters.
Elke kleuterklas start de dag met een gezamenlijk onthaal. Het dagverloop wordt aangegeven met een tijdlijn, dit is een voorloper van de dagplanning en de weekplanning in het lager. In de klas wordt per thema ingezet op alle ontwikkelingsdomeinen van de kleuter. Via themabrieven blijven ouders op de hoogte van wat hun kleuter doet op school.

visie.

Onze school is een gemeenschapsschool waar het onderwijsteam uw kind op een professionele manier wil opvoeden en onderwijzen in een pluralistische geest. Het team streeft ernaar uw kind optimale kansen te bieden en zich te ontplooien. Dit houdt in dat het niet alleen kennis opdoet, maar tevens vaardigheden en attitudes ontwikkelt die noodzakelijk zijn om zijn/haar plaats in de maatschappij in te nemen. Wij streven naar een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling bij elk kind. En ieder kind te laten ontwikkelen volgens zijn eigen mogelijkheden en in zijn eigen tempo. De leerkrachten willen de kinderen bezielen, inspireren, leren leren, leren leven en vooral leren samenleven. Wij bieden onderwijs vanuit hoofd, hart en handen. Voor dit pedagogisch project wil het schoolteam zich inzetten om het waar te maken.

team.

  • Katty Merckaert
  • Kathy Simoens
  • Camille Segers
  • Marina Mortier
  • Zenna De Vriendt
  • Ellen Depouillon

vers bereide maaltijden.

Wil je je kind over de middag warm laten eten? Ons keukenteam voorziet elke dag warme, voedzame én gevarieerde maaltijden aan democratische prijzen.

voor- en naschoolse opvang.

Uw kind kan voor - en naschools steeds opgevangen worden in de opvang (Hoofdbouw Basisschhol Centrum - Buizemontstraat 7):
  • voorschools: 6.30 - 08.00 uur
  • naschools: 16.30 - 18.30 uur

Dit tegen het tarief van € 1,5 per begonnen halfuur. De betaling voor de opvang wordt op het einde van de maand via de schoolfactuur verrekend. Een boterham en drankje zijn in de prijs inbegrepen. Op woensdagnamiddag werken wij samen met de buitenschoolse kinderopvang ‘de speeldoos’. Voor de kinderen van de wijkafdeling is de kinderopvang ook voorzien in de Buizemontstraat. Er is een gratis busdienst van en naar de wijk voor deze kinderen.

schooluren.

De kleuters kunnen vanaf 8.00 tot 16.30 uur terecht op Pieternel. Er is opvang voorzien in de hoofdschool (Buizemontstraat) van 6.30 tot 08.00 uur en van 16.30 tot 18.30 uur.

08u55 start
11u40 middagpauze
11u45 einduur woensdag
13u00 startuur namiddag
15u45 einduur
translate