054 41 22 74
info@basisschool-centrum.be

kleuterafdeling centrum.

De kleuterklassen zijn aangepast aan het vernieuwde onderwijs dat we bieden. De kleuters kunnen zich uitleven op een ruime speelplaats en in het speel- en ontdekbos.

Onderwijs op maat van de kleuters.

Elke kleuterklas start de dag met een gezamenlijk onthaal. Het dagverloop wordt aangegeven met een tijdlijn, dit is een voorloper van de dagplanning en de weekplanning in het lager. In de klas wordt per thema ingezet op alle ontwikkelingsdomeinen van de kleuter. Via themabrieven blijven ouders op de hoogte van wat er in de klas, op de school gebeurt.

visie.

Onze school is een gemeenschapsschool waar het onderwijsteam uw kind op een professionele manier wil opvoeden en onderwijzen in een pluralistische geest. Het team streeft ernaar uw kind optimale kansen te bieden en zich te ontplooien. Dit houdt in dat het niet alleen kennis opdoet, maar tevens vaardigheden en attitudes ontwikkelt die noodzakelijk zijn om zijn/haar plaats in de maatschappij in te nemen. Wij streven naar een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling bij elk kind. En ieder kind te laten ontwikkelen volgens zijn eigen mogelijkheden en in zijn eigen tempo. De leerkrachten willen de kinderen bezielen, inspireren, leren leren, leren leven en vooral leren samenleven. Wij bieden onderwijs vanuit hoofd, hart en handen. Voor dit pedagogisch project wil het schoolteam zich inzetten om het waar te maken.

team.

  • Elien De Vos
  • Zenna De Vriendt
  • Ellen Bauwens
  • Lisa Franceus
  • Rita Vanderheggen
  • Ellen Depouillon
  • Ruth

vers bereide maaltijden.

Wil je je kind tijdens de lunch een warme maaltijd laten eten? Ons keukenteam zorgt dagelijks voor warme, voedzame en gevarieerde gerechten tegen betaalbare prijzen.

voor- en naschoolse opvang.

Uw kind kan voor - en naschools steeds terecht in de opvang op school:
  • voorschools: 6.30 - 08.00 uur
  • naschools: 16.30 - 18.30 uur

Dit wordt in rekening gebracht tegen een tarief van € 1,5 per begonnen halfuur. De kosten voor de opvang worden aan het einde van de maand verrekend via de schoolfactuur. Een boterham en drankje zijn inbegrepen in de prijs. Op woensdagnamiddag werken we samen met de buitenschoolse kinderopvang 'de speeldoos'.

schooluren.

De kleuters kunnen van 6.30 tot 08.00 uur en van 16.30 tot 18.30 uur terecht in onze opvang.

08u55 start
11u40 middagpauze
11u45 einduur woensdag
13u00 startuur namiddag
15u45 einduur
translate