054 41 22 74
info@basisschool-centrum.be

de gebouwen.

Ons schoolgebouw kreeg een grondige renovatie. De klassen en de buitenruimtes zijn helemaal aangepast aan het vernieuwde onderwijs dat we aanbieden. We beschikken over ruime, lichtrijke klassen, ruime speelplaatsen en een grote tuin. Een verborgen groene parel in onze mooie stad. De school heeft 2 ingangen (Buizemontstraat - Putsemein: te voet bereikbaar via Vesten).

de kleuterklassen

Op onze school vindt u de kleuterafdeling achteraan. De kleuters kunnen zich uitleven op een afzonderlijke kleuterspeelplaats en in het speel-en ontdekbos. We beschikken over ruime, lichtrijke klasruimtes met geïntegreerde sanitaire blokken in de klas. We zetten de buitenruimte en het speel-en ontdekbos maximaal in tijdens klasactiviteiten.

de lagere school.

Bij het betreden van onze mooie, vernieuwde ingang aan de Buizemontstraat kom je op de speelplaats van het lager. Rondom de speelplaats vind je onze klassen die grondig gerenoveerd zijn in functie van team- en co-teachen. Elk leerjaar bestaat uit 1 klas, telkens begeleid door 2 vaste leerkrachten. De klassen van het eerste, tweede en derde leerjaar hebben een glazen tussenwand, zodat de ruimte flexibel kan ingezet worden. Het vijfde en zesde leerjaar heeft een eigen verdieping, op die manier staan zij heel sterk in contact met elkaar en kunnen ze overgaan tot teamteachen. We beschikken over een grote groene tuin die wordt ingezet tijdens outdoor learning. Tijdens de voormiddagspeeltijd krijgen de leerlingen lekkere warme soep aangeboden op de speelplaats.

afzonderlijke speelplaats kleuters.

Onze kleuters spelen op een afzonderlijke speelplaats met afdak. De speelplaats bestaat uit een verharde speelzone en een activiteitenzone. Op de verharde zone kunnen ze klimmen op de trein en naar hartelust fietsen. In de activiteitenzone kunnen de kinderen zich uitleven in het speel- en ontdekbos, de zandbak, de buitenkeuken, op de glijbanen, … Opruimen van het materiaal en het einde van de speeltijd worden aangekondigd met muziek, op die manier krijgen de kleuters rustig de tijd om zich naar de klas te begeven.

speelplaats lagere school.

De leerlingen van de lagere school hebben een afzonderlijke speelplaats. Onze speelplaats ligt centraal op het schooldomein en bestaat uit een verhard deel met afdak en een enorme tuin. In onze tuin krijgen de leerlingen de mogelijkheid om tijdens pauzes te voetballen, basketten en nog veel meer! Een schoolbel zal je bij ons niet meer horen, op het einde van een speeltijd weerklinkt muziek. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig naar de klas waar de leerkrachten hen opwachten. Tijdens de voormiddagspeeltijd krijgen de leerlingen lekkere soep aangeboden.

de sporthal.

We beschikken over een eigen sporthal met authentieke uitstraling en aparte kleedkamers. Deze ruimte gebruiken we niet enkel voor de turnlessen, maar we zetten ze multifunctioneel in voor o.a. theatervoorstellingen en andere momenten.

de list bib.

Het LIST-traject loopt al enkele jaren op onze school, want Lezen IS Top! De schoolbib werd helemaal ingericht met het oog op gezelligheid. We zetten in op het versterken van de leesvaardigheden van onze kinderen, want lezen leer je door te lezen!

de crearuimte.

De leerlingen kunnen zich creatief volledig uitleven in onze crearuimte.

wijkschool pieternel.

Onze kleuters spelen op een afzonderlijke speelplaats. Dit is een combinatie van een groene zone en een verharde speelzone. Er zijn heel wat speel- en beweegmogelijkheden dankzij de speelheuvel, buitenkeuken, wilgentunnel, speeltoestel, de trein, een voetbalveld en kleuterfietsen. Wij hebben geen schoolbel en rijen meer. Op het einde van speeltijd weerklinkt muziek en gaan de kleuters naar de speelzaal waar de leerkrachten hen opwachten.
translate