054 41 22 74
info@basisschool-centrum.be

de lagere school.

Bij het betreden van onze mooie, vernieuwde ingang aan de Buizemontstraat kom je op de speelplaats van het lager. Rondom de speelplaats vind je onze klassen die grondig gerenoveerd zijn in functie van team- en co-teachen.
Elk leerjaar bestaat uit 1 klas, telkens begeleid door 2 vaste leerkrachten.
De klassen van het eerste, tweede en derde leerjaar hebben een glazen tussenwand, zodat de ruimte flexibel kan ingezet worden.
Het vijfde en zesde leerjaar heeft een eigen verdieping, op die manier staan zij heel sterk in contact met elkaar en kunnen ze overgaan tot teamteachen.
We beschikken over een grote groene tuin die wordt ingezet tijdens outdoor learning.

translate