054 41 22 74
info@basisschool-centrum.be

kleuterafdeling pieternel.

Ons schoolgebouw kreeg een grondige renovatie. De ruimtes zijn aangepast aan het vernieuwde onderwijs dat we aanbieden. We beschikken over een ruime speelplaats en grote tuin.

Onderwijs op maat van de kleuters.
Elke kleuterklas start de dag met een gezamenlijk onthaal. Het dagverloop wordt aangegeven met een tijdlijn, dit is een voorloper van de dagplanning en de weekplanning in het lager. In de klas wordt per thema ingezet op alle ontwikkelingsdomeinen van de kleuter. Via themabrieven blijven ouders op de hoogte van wat hun kleuter doet op school.

Inzetten op outdoor learning.
De ruime, groene omgeving wordt volop ingezet tijdens de lessen. De kleuters trekken naar buiten voor allerlei activiteiten. De kleuters leren experimenteren, onderzoeken, ontdekken, … Ook in de buitenklas is het leuk vertoeven!

translate